Nacházíte se:

Certifikované měření umělého osvětlení

  • provozní měření umělého osvětlení pro potřeby kolaudačního řízení nebo pro potřeby hygienické stanice, pravidelně kalibrovaným luxmetrem
  • provozní měření nouzového osvětlení podle ČSN EN 1838
  • ověření, zda osvětlovací soustava splňuje světelně-technické normy, zejména ČSN EN 12464-1 a s tím sovisející návrh možného nového světelného řešení
  • vypracování protokolu o měření umělého osvětlení
  • zkušenosti s provozním měřením umělého osvětlení v kancelářských prostorách, v bankovním sektoru, ve výrobních, prodejních a skladových halách,  v lékařských ordinacích, ve školských prostorách, ...

 

 

Na Vámi požadované měření osvětlení rádi zpracujeme cenovou nabídku.

Prosím, kontaktujte nás :
email : projekce@elzed.cz
tel. : 257 810 555